Sign In
Web Creator

Ministry of Development  
Title
  
  
  
Edit

PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM E-TUNTUTAN BERSEPADU (eBIS), JABATAN PERKHIDMATAN AIR, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 04 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DWS/001/2018 

MAINTENANCE OF "OTIS" LIFTS AT MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, BANDAR SERI BEGAWAN FOR A PERIOD OF THIRTY-SIX (36) MONTHS

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 04 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DME/16/BPB/2018 

MAINTENANCE OF "OTIS" LIFTS AT MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FOR A PERIOD OF THIRTY-SIX (36) MONTHS

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 04 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DME/17/BPB/2018 

KONTRAK BERMUSIM DUA (2) TAHUN "INTERGRATED" BAGI KERJA-KERJA RANCANGAN PENCEGAHAN DAN PEMBAIKAN STESEN PENGEPAM PEMBETUNGAN DI KAWASAN TADAHAN GADONG, KATOK 'A', SINARUBAI DAN MATA-MATA (2018-2020)

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Isnin, 10 Disember 2018

14 & 21 November 201818/12/2018JKR/DDS 027/2018-(SEW).T.II 

PROJEK JAMBATAN TEMBURONG-MELEBARKAN JALAN KOTA BATU FASA II

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DOR/SRC 26/2018 

KERJA-KERJA PEMELIHARAAN RUTIN BAGI LEBUHRAYA SULTAN HASSANAL BOLKIAH, TUNGKU DAN RIMBA

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DOR/SRM 29/2018 

KERJA-KERJA PEMELIHARAAN RUTIN BAGI LEBUHRAYA PENGIRAN MUDA AL-MUHTADEE BILLAH DAN TUNGKU - JERUDONG

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DOR/SRM 30/2018 

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR BANGUNAN SEKOLAH RENDAH BENDAHARA LAMA

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

28 November 2018 & 05 Disember 201818/12/2018JKR/DTS/37/STE/2018-T/II 

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR BANGUNAN SEKOLAH RENDAH HJ TARIF

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

28 November 2018 & 05 Disember 201818/12/2018JKR/DTS/38/STE/2018-T/II 

MENGGANTI PAM-PAM PEMBETUNGAN (SUBMERSIBLE) DI STESEN-STESEN PAM DAERAH BELAIT

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 04 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DBSKB 010/2018 

MENGGANTI PAM-PAM PEMBETUNGAN (DRY-WELL TYPE) DI STESEN-STESEN UTAMA DAERAH BELAIT

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 04 Disember 2018​

21 & 28 November 201818/12/2018JKR/DBSKB 011/2018 

KERJA-KERJA MENAIK TARAF JALAN KELUAR MASUK BAGI SEKOLAH MENENGAH PG ISTERI HJH MARIAM, SERASA

Tarikh terakhir mengambil dokumen adalah pada hari Selasa, 18 Disember 2018​

28 November 2018 & 05 Disember 201808/01/2019JKR/DOR/SRM 25/2019 

PEMBANGUNAN SEMULA KAMPONG AYER

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

28 November 2018 & 05 Disember 201818/12/2018JKR/DTS/39/CQS/2018-T/VI 

MENANGANI BENCANA ALAM DAN WABAK PENYAKIT BERJANGKIT (PENCEGAHAN BANJIR) - SALURAN KELUAR DI LUMUT DAN SUNGAI LIANG

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 11 Disember 2018​

28 November 2018 & 05 Disember 201808/01/2019JKR/DBSKB 012/2018 

KONTRAK BERMUSIM DUA (2) TAHUN "INTERGRATED" BAGI KERJA-KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN LOJI RAWATAN AIR KUMBAHAN DI KAWASAN TADAHAN MERAGANG, LAMBAK KANAN, LAMBAK KIRI, TANAH JAMBU RPN, TANAH JAMBU STKRJ DAN BERAKAS KEM (2018 - 2020)

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Sabtu, 29 Disember 2018​

05 & 12 Disember 201808/01/2019JKR/DDS 028/2018 - (SEW).T.II 

TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF AIRCONDITIONING SYSTEM FOR E-GOVERNMENT NATIONAL CENTRE (EGNC) FOR THREE (3) YEARS

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Rabu, 26 Disember 2018​

12 & 19 Disember 201808/01/2019JKR/DME/18/BPB/2018